Τί;
  • Διαμονή
  • Διασκέδαση
  • Εμπορικά
  • Εστίαση
  • Υγεία
  • Υπηρεσίες
Πού;

Η J.P. Tax & Business είναι μια Λογιστική – Φοροτεχνική εταιρία η οποία αποτελείται από νέους επιστήμονες απόφοιτους οικονομικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης ετών 30 – 40, με εξειδίκευση σε θέματα φορολογικά και εργατικά καθώς και στην τήρηση όλων των κατηγοριών των λογιστικών βιβλίων όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και των νομικών προσώπων του δημοσίου.

Ιδρυτής της είναι ο κ. Παπαλεξίου Εμ. Ιωάννης, Φοροτεχνικός Ά Τάξης – Οικονομολόγος Α.Π.Θ.

Η J.P. Tax & Business υποστηρίζει μια σειρά από σύγχρονες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μορφών αλλά και ιδιώτες. Είναι αρκετοί αυτοί (… επιχειρηματίες και φορολογούμενοι γενικά) που έχουν διάφορα «παράπονα» από τις υπηρεσίες του λογιστή ή του λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζονται, αφού η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση αυτών, σε καιρούς βαθιάς κρίσης σαν και αυτή που διανύουμε στην χώρα μας τόσα χρόνια, είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία.

Όταν υπάρχει επιθυμία για συνεργασία, πίστη στον συνεργάτη, εξειδικευμένη γνώση και οργανωμένος σχεδιασμός των υπηρεσιών, κάθε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση του επιχειρηματία ή του ιδιώτη μπορεί να αποφευχθεί ή να μετριαστεί καταλλήλως σε μια εποχή καθημερινών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας. Η φοροδιαφυγή είναι ποινικό αδίκημα (άρθρο 66 του Ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»), η φοροτεχνική ενημέρωση εργαλείο επιβίωσης του σύγχρονου φορολογούμενου.

Το εργαλείο αυτό πρεσβεύουν οι υπηρεσίες της εταιρίας Παπαλεξίου Ι. Φοροτεχνική – Συμβουλευτική Ι.Κ.Ε. με διακριτικό τίτλο J.P. Tax & Business, τα γραφεία της οποίας εδρεύουν επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας αρ. 148, όροφος 2ος στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

building Σας ανήκει η επιχείρηση; Διεκδικήστε τη! Διεκδικήστε τη!

Η αίτησή σας υποβλήθηκε με επιτυχία.

Γραμματοσειρές
Αντίθεση