Τί;
 • Διαμονή
 • Διασκέδαση
 • Εμπορικά
 • Εστίαση
 • Υγεία
 • Υπηρεσίες
Πού;

Η επιχείρηση KARAKOSTAS ιδρύθηκε το 1980 και δραστηριοποιείται στο χώρο των απορρυπαντικών, ειδών καθαρισμού και συναφών ειδών, καθιστώντας την, τον ιδανικό συνεργάτη όλου του φάσματος επαγγελματιών HO.RE.CA., Εταιρειών Καθαρισμού, Βιομηχανιών Τροφίμων καθώς και όλου του εμπορικού και βιομηχανικού τομέα.

Με γνώμονα πάντα τον πελάτη, κύριος στόχος μας είναι η κάλυψη των αναγκών του με καινοτόμα προϊόντα υψηλής αποδοτικότητας και οικολογικής σύστασης. Για το λόγο αυτό, στοχεύσαμε στην εμπορία και διάθεση πιστοποιημένων απορρυπαντικών με το Ευρωπαϊκό Σήμα ECOLABEL όπου δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να αναπτύξουν ευαισθησία ως προς το περιβάλλον δημιουργώντας οικολογικό προφίλ της επιχείρησης τους που βοηθά στην ανάπτυξη της κερδοφορίας καθώς αποτελεί τη νέα τάση στα προϊόντα καθαρισμού.

Με τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των στελεχών μας και την τεχνογνωσία μας, δεσμευόμαστε να παρέχουμε κάθε λύση στους πελάτες μας, η οποία θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη κάνοντας παράλληλα και οικονομία. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση των παροχών και η διεύρυνση των συνεργασιών μας ώστε τα εξειδικευμένα προϊόντα μας να ανταποκρίνονται πλήρως στην κάθε επιχείρηση.

KARAKOSTAS was founded in 1980 and is active in the field of detergents, cleaning products and related products, making our company the ideal partner for the entire range of HO.RE.CA professionals, Cleaning Companies, Food Industries as well as all the commercial and industrial sectors.

Always customer oriented, our main goal is to meet their needs with innovative high efficiency and eco-friendly products. For this reason, we afford certified detergents with the European Union ECOLABEL where we enforce our customers to develop environmental sensitivity by creating an ecological profile of their business that helps develop profitability as it represents the new trend in cleaning products.

With the coordinated efforts of all our executives and our know-how, we are committed to providing every solution to our clients that will bring the maximum possible benefits while also saving money. Our goal is to continually optimize our providing services and expand our partnerships so that our specialized products are fully responsive to every business.

Πρόσθετες Λεπτομέρειες

 • Email:info@karmas.gr
 • Κινητό:6937444003
  building Σας ανήκει η επιχείρηση; Διεκδικήστε τη! Διεκδικήστε τη!

  Η αίτησή σας υποβλήθηκε με επιτυχία.

  Γραμματοσειρές
  Αντίθεση