Τί;
 • Διαμονή
 • Διασκέδαση
 • Εμπορικά
 • Εστίαση
 • Υγεία
 • Υπηρεσίες
Πού;

Λογιστικές • Φοροτεχνικές • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Φυσικά Πρόσωπα: Δηλώσεις Εισοδήματος Ε1, Ε2, Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας Ε9, Μισθωτήρια Συμβόλαια, Επίδομα παιδιού, Επίδομα πετρελαίου.
Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις: Τήρηση λογιστικών βιβλίων, Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, Μισθοδοσία προσωπικού, Συμβουλές εργατικών & ασφαλιστικών θεμάτων
Διεκπεραιώσεις: Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών με τον δημόσιο τομέα, Ενάρξεις – Διακοπές εταιριών, Μεταβιβάσεις εταιριών, Μεταβολές εταιριών, Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
Προγράμματα ΕΣΠΑ

Πρόσθετες Λεπτομέρειες

 • Κινητό:6970563413
 • Email:takalogistiks@gmail.com
  building Σας ανήκει η επιχείρηση; Διεκδικήστε τη! Διεκδικήστε τη!

  Η αίτησή σας υποβλήθηκε με επιτυχία.

  Γραμματοσειρές
  Αντίθεση