Τί;
  • Διαμονή
  • Διασκέδαση
  • Εμπορικά
  • Εστίαση
  • Υγεία
  • Υπηρεσίες
Πού;
author Image

1.633 επιχειρήσεις της Χαλκιδικής θα μοιραστούν το ποσό των 43.777.833,05€