Τί;
  • Διαμονή
  • Διασκέδαση
  • Εμπορικά
  • Εστίαση
  • Υγεία
  • Υπηρεσίες
Πού;
author Image

Ένα έργο του κ. Βασίλη Παυλή αφιερωμένο στους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης